Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięciokolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Obejrzyj filmową prezentację drukarni Taurus.Zobacz jak pracują nasze maszyny.Obejrzyj nasz ogród.Slajd Show
Aktualnosci

Polityka Środowiskowa04.09.2018

Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięciokolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem ilości produkowanych wyrobów w latach 90-tych nastąpiła generalna zmiana podejścia do produkcji i konsumpcji z punktu widzenia ochrony środowiska.

Przyjęto nową koncepcję zarządzania środowiskiem opartą na „modelu zrównoważonego rozwoju”, którego głównym celem jest zharmonizowanie działalności człowieka i jego potrzeb ze środowiskiem naturalnym.

Nasza firma Zakłady Graficzne TAURUS prowadzi działalność w oparciu o „zasadę polityki zrównoważonego rozwoju”, dążymy do osiągnięcia stanu, gdzie działalność projektowa i produkcyjna w zakresie poligrafii, nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo pragniemy angażować się w ochronę ekosystemu poprzez podejmowanie inicjatyw proekologicznych. Wiodące założenia naszej strategii to przede wszystkim:

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

REDUKCJA RYZYKA I NIEBEZPIECZEŃSTWA

PROMOWANIE I WDRAŻANIE DZIAŁAŃ NIESZKODLIWYCH

MONITORING ŚRODOWISKA I ZABEZPIECZEŃ

REDUKCJA ILOŚCI ODPADÓW ORAZ ICH RECYKLING

Najważniejszym wyznacznikiem naszego działania jest rozwój przedsiębiorstwa zrównoważony z przestrzeganiem wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych. Prowadzona działalność, powoduje powstawanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dlatego też nasza firma zobowiązuje się do właściwego uregulowania aspektów, które mają znaczący wpływ na środowisko oraz ciągłej poprawy efektywności środowiskowej, a także działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.

Wprowadzona polityka jest podstawą ustanawiania celów i zadań środowiskowych, które są poddawane corocznym przeglądom zarządzania.

Wszelkie nowinki naukowe i techniczne z dziedziny poligrafii, są skrupulatnie wykorzystywane w doskonaleniu procesów technologicznych i modernizacji urządzeń zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

02-07-2018

więcej

Polityka Jakości04.09.2018

Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięciokolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Zakłady Graficzne TAURUS stawiają sobie za cel zapewnienie jak najwyższego poziomu usług, umocnienie pozycji i prestiżu w swoim zakresie działalności, dążenie do kompleksowej obsługi Klientów oraz uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac.

Powyższe cele są realizowane poprzez:

  • stosowanie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz systematyczny nadzór nad ich sprawnością,
  • prowadzenie oceny dostawców i podwykonawców współpracujących z naszą firmą,
  • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu,
  • wykorzystywanie w organizacji i zarządzaniu najnowszej wiedzy z dziedziny poligrafii.

Powyższe cele są znane i realizowane przez wszystkich pracowników na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.

Zakłady Graficzne „TAURUS” wdrożyły taki system, który zapewnia realizację i doskonalenie ustanowionych celów. Stosowanie procedur systemu jakości umożliwia monitorowanie procesów oraz jakości wykonywanych prac na każdym etapie produkcji.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do należytej dbałości o spełnienie wymagań klienta i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wprowadzony system obejmuje wykonanie całości zlecenia od przyjęcia zlecenia przez dział obsługi Klienta, poprzez przygotowanie do produkcji oraz druk,

aż do czynności introligatorskich i kontroli jakości. Ustalone jednoznaczne zasady funkcjonowania systemu są weryfikowane w czasie wewnętrznych audytów ZSZ.

Realizacja powyższych celów umożliwia nam zdobywanie nowych Klientów i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości gotowych wyrobów.

02-07-2018

więcej

Prześlij opinię i komentarz24.06.2016

W celu podniesienia jakości naszych usług zapraszamy do wpisywania komentarzy, opinii, prowadzenia dyskusji czy uwag na temat zrealizowanych projektów. Jeżeli jesteś niezadowolony z jakości oferowanych przez nas usług, poinformuj nas o tym. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio się tym zająć.

więcej

Dostawa 0 zł w 3 miejsca na terenie Warszawy24.06.2016

Nasi stali klienci zdążyli już zauważyć, że oferujemy od dłuższego już czasu darmowe dostawy w trzy miejsca na terenie Warszawy. Ma to na celu pobudzenie potencjalnych klientów do składania zamówień w Z. G. Taurus.

więcej