Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięcio kolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

przygotowanie materiałów do druku

Wymagania techniczne dla plików cyfrowych, do druku w technologii CTP, zalecane przez Zakłady Graficzne TAURUS:

Pobierz wymagania techniczne w pliku jpg.

Poniżej możesz pobrać profile ICC

I. Sposób dostarczenia materiałów:

1a. Materiały przy pracach drukowanych przez Z.G.Taurus dostarczamy na następujących nośnikach:

- CD-ROM (PC, MAC),

- DVD,

- Pendrive

- FTP klienta

- e-mail: taurus@data.pl (pliki nie większe niż 15Mb)

- serwer FTP drukarni Taurus – adres ogólny: ftp.drukarniataurus.com.pl, w celu stworzenia osobistego konta ftp prosimy o kontakt z administratorem IT drukarni  (22) 760 41 67.  Pomocny także będzie darmowy klient ftp Filezilla lub Internet Explorer

- system InSite Prepress Portal umożliwiający obsługę i akceptację zadań poprzez Internet. Założenie konta:  (22) 760 41 68.

2. Formaty plików:

Pliki zamknięte PS, PRN, PDF.

Zbiory formatu wektorowego i rastrowego – EPS.

Prace kolorowe zapisane jako Composite CMYK (bez separacji).

Prace czarno-białe zapisane jako Black and White lub Greyscale.

Nazwy zbiorów bez polskich znaków oznaczające przeznaczenie plików, bądż w przypadku automatycznego. Pliki reklam powinny być sprawdzane i przepisywane na format stron jaki występuje dla części wydawniczej.

II. Układ graficzny

1. Każda strona powinna zawierać:

– linie cięcia wg. formatu zgodnego z formatem publikacji,

– punktury,

2. Pliki powinny być przygotowane do naświetlania w rozdzielczości 2 400 dpi i liniaturze 150 lpi (dla plików PS lub PRN)

3. Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia na 3 mm. W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron,

4. Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia,

5. W przypadku rozkładówek należy tworzyć oddzielne pliki z lewej i prawej strony,

6. W przypadku materiałów przygotowanych do oprawy klejonej prosimy o rozsuwanie zdjęć lub innych elementów przechodzących z kolumny na kolumnę po 2,5 mm na zewnątrz. W przypadku, kiedy grafika łączona jest z okładką, odległość tę należy zwiększyć do 6 mm,

7. Niedopuszczalne jest przechodzenie ilustracji na kilka milimetrów na sąsiednią stronę,

8. W przypadku konieczności montażu kolumnowego w drukarni lub montażu kolumny o innym formacie od formatu publikacji, należy dołączyć makietę z dokładnym określeniem położenia poszczególnych części składowych kolumny lub linii cięć na kolumnie nietypowej,

9. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi 6 pkt. dla kroju jednoelementowego, a 7 pkt. dla krojów dwuelementowych,

10. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem wynosi 8 pkt. dla kroju jednoelementowego, a 10 pkt. dla krojów dwuelementowych,

11. Cienkie linie i inne cienkie elementy graficzne powinny być zdefiniowane w 1 kolorze,

12. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,1 pkt. Zapobiega to zanikaniu linii w czasie druku,

13. Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (użyta opcja overprint),

14. Białe elementy lub teksty musza być wybrane (użyta opcja knockout),

15. W obszarach czarnej apli należy dołączyć 40% Cyanu, 40% Magenty i 40% Yellow,

16. Wszystkie pliki  powinny być sprawdzone przed wysłaniem do drukarni bądź w przypadku korzystania z system InSite Prepress Portal pliki zostaną sprawdzone w momencie wysyłania.

III. Najczęściej popełniane błędy:

1. Brak fontów,

2. Zdjęcia o niskiej rozdzielczości,

3. Za małe spady lub ich brak,

4. Prace zawierające elementy lub zdjęcia RGB lub inne niż CMYK lub PANTONE,

5. Nadruk białych elementów lub tekstów,

6. Zbyt cienka grubość linii,

7. Zbyt małe rozsunięcie punktur i linii cięcia (offset powinien wynosić minimum 9 punktów),

8. Brak nadruku czarnych tekstów lub innych elementów.

Zapraszamy do współpracy i serdeczne prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć wielu nieporozumień pomiędzy Wydawnictwem, a Drukarnią.

Dostawę uważa się za zgodną ze zleceniem jeżeli przynajmniej 98% nakładu zamawianego produktu jest wolne od wad powstałych w procesie druku i realizacji procesów wykończeniowych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Biuro Obsługi Klienta Z.G. Taurus

Kalkulacje niestandardowe

czynne od godz. 7:00 do 16:00

Paweł Milewski

p.milewski@drukarniataurus.com.pl

(22) 760 41 64

Iwona Grużewska

gruzewskai@drukarniataurus.com.pl

(22) 760 41 64

Sławomir Pustoła

(22) 783 6000 w.106

s.pustola@drukarniataurus.com.pl

Krzysztof Zalewski

k.zalewski@drukarniataurus.com.pl

(22) 783 6000 w.106

Studio graficzne

czynne od godz. 6:00 do 22:00

taurus@data.pl

(22) 783 6000 w.107

Technolodzy

dostępni od godz. 7:00 do 20:00

k.oryl@drukarniataurus.com.pl

k.mastalerz@drukarniataurus.com.pl

(22) 783 6000 w.108

Księgowość

czynne od godz. 8:00 do 16:00

ksiegowosc@drukarniataurus.com.pl

(22) 783 6000 w.103

Faktury

czynne od godz. 7:00 do 15:00

e.rawska@drukarniataurus.com.pl

(22) 783 6000 w.101

Administrator IT

czynne od godz. 10:00 do 16:00

admin@drukarniataurus.com.pl

(22) 760 41 67